Pytanie:
Starosta powołał społeczną straż rybacką w powiecie. Z kolei, zgodnie z regulaminem, społecznych strażników powołuje komendant. Kto powinien wydać legitymacje tym strażnikom - starosta czy komendant?

Odpowiedź:
Legitymacje i odznakę strażnika społecznej straży rybackiej (SSR) wydaje i unieważnia starosta na wniosek komendanta SSR.

Uzasadnienie:
Obowiązek starosty wydania legitymacji strażnikowi społecznej straży rybackiej wynika wprost z art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.). Stanowi on, że strażnik społecznej straży rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności) jest obowiązany nosić oznakę społecznej straży rybackiej oraz na żądanie okazywać legitymację wystawioną przez starostę. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami