Pytanie

Spółka prowadząca sieć sklepów sprzedaży detalicznej zamierza zmienić siedzibę. W związku z tym będzie potrzebna aktualizacja danych podmiotu na wydrukach (paragonach) z kas fiskalnych. Obecnie na wydrukach z kas fiskalnych widoczny jest adres siedziby spółki oraz adres punktu sprzedaży (danego sklepu).

W jakim terminie spółka jest zobowiązana do aktualizacji adresu siedziby na paragonach?

Odpowiedź

Przepisy nie określają terminu obowiązku aktualizacji adresu siedziby na paragonach. Oznacza to, że spółki nie obowiązuje w tym zakresie żaden termin. Ze względów profilaktycznych wskazane jest jednak, aby stosownej aktualizacji spółka dokonała bez zbędnej zwłoki (najlepiej w terminie 7 dni od dnia zmiany siedziby).

Uzasadnienie

Obowiązki podatników związane z prowadzeniem ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrującą określają przepisy rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – dalej r.k.r. Przepisy te nie określają terminu obowiązku aktualizacji adresu siedziby na paragonach. Oznacza to, że spółki nie obowiązuje w tym zakresie żaden termin. Ze względów profilaktycznych wskazane jest jednak, aby stosownej aktualizacji spółka dokonała bez zbędnej zwłoki (najlepiej w terminie 7 dni od dnia zmiany siedziby, gdyż taki właśnie termin przepisy r.k.r. przewidują dla skutków różnego rodzaju zmian).

Na marginesie pragnę dodać, że z § 8 ust. 1 pkt 1 r.k.r. wynika, iż paragon fiskalny zawierać powinien, między innymi, imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. Z przepisu tego wynika, że tylko w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych konieczne jest, aby paragony zawierały adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. W innych przypadkach nie jest to konieczne (konieczne jest natomiast, aby na paragonach wskazywany był adres punktu sprzedaży). A zatem w przedstawionym stanie faktycznym zmianie ulegnie element, który jest przez spółkę uwidaczniany na paragonach fakultatywnie.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów