Pytanie:
Czy można zaprojektować jeden obiekt na dwóch obszarach m.p.z.p.? Plan określa na przylegających do siebie obszarach zabudowę mieszkalno-usługową na jednym i usługową na drugim, chcemy zaprojektować budynek usługowy (hotel), który znajdzie się na terenie obydwu obszarów, pozostałe zapisy plany są spełnione. Czy należy go rozdzielać na dwa budynki, czy też może być jednym budynkiem?

Odpowiedź:
Nie ma przeszkód, by budynek hotelu powstał na terenie o dwóch różnych przeznaczeniach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Kluczowe znaczenie ma bowiem to, że te dwa tereny dopuszczają zabudowę usługową. Podkreślić należy, iż fakt, że jeden z terenów przewiduje zabudowę mieszkalno-usługową, bynajmniej nie stoi na przeszkodzie wybudowaniu budynku o charakterze wyłącznie usługowym. Przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkalno-usługową nie oznacza, że każdy budynek ma łączyć w sobie te dwie funkcje. Całkowicie nieracjonalne i zapewne niezgodne z intencjami twórców planu byłoby oczekiwanie, by każdy budynek powstający na tym obszarze pełnił jednocześnie funkcję mieszkalną i usługową. Nie jest wykluczone, że w niektórych budynkach te dwie funkcje będą połączone – np. część budynku mieszkalnego zostanie przeznaczona na prywatny gabinet lekarski – jednakże będzie to raczej wyjątek, a nie reguła. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami