O zakresie działania CUW decyduje rada gminy

Samorząd terytorialny

O tym, jakie zadania będą realizowane przez CUW powinien stanowić statut nadany w drodze uchwały przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

29.12.2016