Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Pracownik wysłał pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę w trybie ustawowym za pomocą poczty elektronicznej. Dokument podpisał własnoręcznie i zeskanował.

Czy wypowiedzenie umowy o pracę za pomocą poczty elektronicznej (maila) jest skuteczne?

Niezachowanie przy wypowiadaniu umowy o pracę formy pisemnej nie pozbawia go skuteczności, o ile oświadczenie to doszło do adresata w taki sposób, że mógł się z nim skutecznie zapoznać.