Arkusz organizacyjny szkoły powinien zatwierdzić wójt

Samorząd terytorialny

Arkusz organizacyjny szkoły powinien zatwierdzić wójt (burmistrz, prezydent miasta), czyli organ wykonawczy gminy. Skuteczność tej czynności nie jest uzależniona od kontrasygnaty skarbnika.

22.12.2016

Jak rozliczyć wymianę udziałów?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoAkcjonariuszami spółki akcyjnej są dwie osoby fizyczne, które są również udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie każdy...

21.12.2016

Wirtualna siedziba spółki - tylko z umową najmu

Aby uniknąć problemów związanych z kontrolą organów podatkowych spółka powinna posiadać tytuł prawny do lokalu - wyjaśnia Radosław Kowalski, ekspertKompasu Księgowo-Kadrowego.

21.12.2016

Pozwolenie na rozbiórkę można wygasić

Budownictwo

Co do zasady nie ma przeszkód do stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na rozbiórkę na podstawie ogólnej przesłanki wynikającej z treści art. 162 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

20.12.2016