Jak lekarz powinien zdefiniować kod choroby?

BHP

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPNa jakiej podstawie prawnej lekarz orzeka o urazie? Jak powinien być zdefiniowany (przez lekarza) kod choroby, aby dokumentacja medyczna potwierdzała...

27.12.2016

Komornik ma obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej

Komornik sądowy winien zainstalować kasę rejestrującą, jeżeli kwota obrotu z działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, z tytułu...

27.12.2016

Paczki świąteczne dla pracowników nie są darowizną

Paczek świątecznych dla pracowników nie można zakwalifikować jako darowiznę, gdyż stanowią one świadczenie pracownicze (przychód ze stosunku pracy) - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego Księgowego.

25.12.2016

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi społeczne

Zamówienia publiczne

Zamawiający planuje wszcząć postępowanie poniżej progów unijnych. Czy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi są usługami społecznymi?Czy przetarg na...

25.12.2016