Gmina może sprzedać sieć gazową w trybie przetargowym

Samorząd terytorialny

Gmina może sprzedać sieć gazową w trybie przetargowym, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Kwestia dysponowania mieniem jest domeną prawa cywilnego i podejmowane w tym zakresie czynności mają...

18.01.2017

Wysokość diet radnych ustala rada

Samorząd terytorialny

Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Zarazem dieta nie przysługuje...

17.01.2017

Jak ustalić status przedsiębiorcy dla celów JPK?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoNa stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, że do ustalenia statusu przedsiębiorcy na 2017 r. bierze się pod uwagę lata 2015 i...

16.01.2017

Obowiązki sprawozdawcze spółki jawnej

Do prowadzenia księgi rachunkowej i sporządzania sprawozdań finansowych zobligowane są wszystkie spółki jawne, których wspólnikami są osoby prawne oraz te, których wspólnikami są osoby fizyczne,...

16.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski