Księgowanie usługi sprzedanej innemu kontrahentowi

Zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody. Liczy się to, kiedy dane zdarzenie miało miejsce,...

23.01.2017

Spółka może kupić walutę od jednego z udziałowców

Ograniczenia dewizowe uległy znacznemu złagodnieniu - przepisy nie zabraniają spółce nabywania waluty euro od jednego z udziałowców ani kupowania waluty euro na wolnym rynku, np. w kantorze. Podstawą...

20.01.2017