Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy

Samorząd terytorialny

Do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7...

25.01.2017

Tworzenie oddziału przedsiębiorcy

Samodzielność organizacyjna oznacza m.in. prowadzenie osobnej księgowości, osobne sporządzanie bilansów, realne umocowanie do działania. Można utworzyć oddział przedsiębiorcy wymaga to wyodrębnienia...

24.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski