Burmistrz nie może otrzymać nagrody uznaniowej

Samorząd terytorialny

Obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości przyznawania wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) nagród innych niż nagroda jubileuszowa. W związku z tym rada gminy nie jest uprawomocniona do...

10.01.2017

Miejsce postojowe podlega amortyzacji

Nabyte miejsce postojowe stanowi najprawdopodobniej środek trwały (udział w lokalu niemieszkalnym, tj. hali garażowej) i podlega amortyzacji według rocznej stawki 4,5 proc. Wydatek na jego nabycie...

10.01.2017