Wójt może czasowo odebrać właścicielowi jego zwierzę

Samorząd terytorialny

Zwierzę, któremu zadawany jest ból lub cierpienie, może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce...

04.01.2017

Czy rodzice mogą odmówić wyjazdu służbowego?

Rodzic, który wychowuje dziecko do lat 4, może odmówić wyjazdu w podróż służbową. Możliwość skorzystania z tego uprawnienia została ograniczona do jednego z rodziców, tłumaczy Małgorzata Skibińska,...

04.01.2017

13 zł za godzinę też dla studenta?

Na pytanie, czy w przypadku zawarcia umowy zlecenia z uczniem lub studentem do 26-ego roku życia też obowiązuje minimalna stawka godzinowa brutto, odpowiada Paulina Zawadzka-Filipczyk, ekspert...

03.01.2017