Odpowiedź:
Na podstawie przekazanych informacji, należy stwierdzić, że przedmiotowe zamierzenie budowlane jest związane z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej. Ustawodawca enumeratywnie wskazał, które budowy (przebudowy) instalacji nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę czy też dokonania zgłoszenia. Nie sposób zakwalifikować przedstawionego założenia jako przebudowę budynku co do którego pozwolenie na budowę nie jest wymagane.

Uzasadnienie:
Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) - budowa instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku nie wymaga pozwolenia na budowę oraz nie wymaga dokonania zgłoszenia. Dzięki temu Inwestor jest zwolniony z obowiązku wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub dokonania zgłoszenia instalacji wewnątrz budynku. W przedmiotowej sytuacji istotne jest, że instalacje gazowe nie zostały w tym artykule wymienione, co w związku z powyższym świadczy o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla tego zamierzenia budowlanego. Dodatkowo Inwestor musi pamiętać o dołączeniu projektu rozlokowania sieci wewnętrznej (instalacji gazowe, wraz z określeniem nowej tzn. planowanej lokalizacji kuchenki gazowej).

Adrian Chruszcz, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 26.01.2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów