Odpowiedź:
Wycinka drzew z terenu nieruchomości osoby fizycznej, której przysługuje prawo własności tego terenu nie wymaga zezwolenia, jeśli nie jest związana z działalnością gospodarczą. Wynika to wprost z art. 83f ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p. Nie ma przy tym znaczenia obwód pnia, wartość przyrodnicza drzewa, stan zdrowotny, a także fakt, że nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków.

Gdyby właściciel nieruchomości usuwał klon zwyczajny w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to musiałby uzyskać zezwolenie na na jego wycinkę. Wprawdzie ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach podwyższono m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba będzie starać się o zezwolenie na wycinkę, jednakże klon zwyczajny mógłby być usunięty bez zezwolenia, gdyby obwód jego pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekraczał 50 cm, zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 u.o.p.

Uzasadnienie:
Od 1 stycznia 2017 r. właściciele nieruchomości – osoby fizyczne nie muszą uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzew, jeżeli wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynika to z art. 83f ust. 1 pkt 3a u.o.p., który wyłącza stosowanie u.o.p. w omawianym przypadku. Do tej pory, osoba fizyczna, jakkolwiek nie musiała uiszczać opłat za usunięcie drzew, jeśli wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, to nie dość, ze musiała uzyskać zezwolenie, to jeszcze musiała udowodnić, że drzewa przeznaczone do wycinki kolidują z planowaną inwestycja, np. budową domu jednorodzinnego, garażu, czy choćby z budową przydomowej oczyszczalni ścieków. Obecnie, ani fakt, że drzewo jest zdrowe, cenne przyrodniczo, ma pokaźne rozmiary nie ma znaczenia. Osoba fizyczna – właściciel nieruchomości bez jakiejkolwiek kontroli może usuwać ze swojej działki drzewa. Co więcej, nie musi nigdzie składać oświadczeń, że drzewa zostały usunięte bez związku z działalnością gospodarczą. W praktyce, gdyby nawet osoba fizyczna usuwała drzewa w związku ze sprzedażą jej przedsiębiorcy, może uczynić to bez jakichkolwiek przeszkód. Poza tym, udowodnienie, że wycinka miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej jest dziś utrudnione, o ile prawie niewykonalne. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami