Pytanie
Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze, gdy w danym miesiącu wystąpi choroba pracownika i zmiana etatu?
Dla przykładu pracownik jest zatrudniony w pełnym etacie od 1 października 2016 r. do 11 października 2016 r. i zarabia 10 000,00 zł. Od 12 października 2016 r. pracuje na 1/2 etatu i zarabia odpowiednio 5 000,00 zł. Choruje od 1 października 2016 r. do 15 października 2016 r.
Jak wyliczyć wynagrodzenie zasadnicze w przypadku, gdy pracownik w tym miesiącu zachoruje?
Przepisy mówią, żeby obliczyć wynagrodzenie miesięczne trzeba oddzielnie rozpatrywać wynagrodzenie i etat. Natomiast potrącenie za chorobę dokonujemy przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia przez 30. Artykuły z różnych portali liczą wynagrodzenie zasadnicze z uwzględnieniem zmiany etatu prawidłowo. Natomiast potrącenie za czas choroby jest już różnie liczone (nie są rozpatrywane całościowo tylko odrębnie).
Jak prawidłowo policzyć wynagrodzenie, gdy w jednym miesiącu wystąpi choroba i zmiana etatu?
Jak liczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym, gdzie od 1 października 2016 r. do 25 października 2016 r. może wypracować cały etat, a zachorować może od 26 października 2016 r. do 31 października 2016 r.?
Należy potrącić takiemu pracownikowi wynagrodzenie czy wypłacić za faktycznie przepracowany czas?