Pytanie:
Czy przy wydawaniu decyzji na wycinkę drzew w lesie na podstawie inwentaryzacji stanu lasu obowiązuje zakaz wycinania drzew, na których znajdują się dziuple (czy gniazda), w okresie lęgowym ptaków? Las znajduje się w obszarze Natura 2000.

Odpowiedź:
W okresie lęgowym ptaków, drzewa zasiedlone przez ptaki nie mogą być wycinane, niezależnie od tego czy znajdują się w lesie czy na innym terenie, także na terenie obszarów Natura 2000.

Uzasadnienie:
Ustalenia zakazujące usuwania drzew w okresie lęgowym można wyprowadzić z treści z § 9 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Nie ma przy tym znaczenia, że akt ten został wydany na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami