Decyzja koncesyjna na wydobywanie kruszywa

Samorząd terytorialny

Czy wjt, jako organ opiniujący, ktry w toku postępowania o wydanie decyzji koncesyjnej na wydobywanie kruszywa nie zajął stanowiska, może wnioskować o uchylenie prawomocnej decyzji koncesyjnej?

08.03.2010

Dotacja od jednostki samorządu terytorialnego

Samorząd terytorialny

Czy osoba fizyczna prowadząca szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej z dotacji otrzymanej od jednostki samorządu terytorialnego może finansować raty leasingu samochodu osobowego...

05.03.2010