Obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej

Samorząd terytorialny

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową, jeżeli stosunek pracy uległ rozwiązaniu przed upływem okresu uprawniającego do nagrody?

11.03.2010

Błąd w dokumencie przetargowym

Samorząd terytorialny

W jakiej procedurze gmina powinna zaingerować w warunki przetargu, gdy po jego ogłoszeniu projektant zauważył błąd w dokumentacji dotyczący konstrukcji fundamentw obiektu?

11.03.2010

Jaką odzież ochronną powinien otrzymać spawacz?

BHP

Czy są przepisy, które omawiają odzież ochronną dla spawacza? Czy ubranie (spodnie, buty) spawacza musi być z atestem dla spawacza? Jakie przepisy nakazują stosowanie przez spawaczy rękawów i...

10.03.2010