Finansowanie schroniska dla psów

Samorząd terytorialny

Czy będzie istniała możliwość finansowania w roku 2010 schroniska dla psw, nienależącego do gminy, a z ktrego gmina korzysta?

01.03.2010

Procedura uchylenia studium

Samorząd terytorialny

Czy studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy jest wiążące, jeśli nie zostało uchylone we właściwej procedurze?

26.02.2010