Finansowanie schroniska dla psów

Samorząd terytorialny

Czy będzie istniała możliwość finansowania w roku 2010 schroniska dla psw, nienależącego do gminy, a z ktrego gmina korzysta?

01.03.2010

Procedura uchylenia studium

Samorząd terytorialny

Czy studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy jest wiążące, jeśli nie zostało uchylone we właściwej procedurze?

26.02.2010

Dodatek do wynagrodzenia dla kierownika SP ZOZ

Samorząd terytorialny

Czy prezydent miasta może przyznać kierownikowi SP ZOZ-u dodatek do wynagrodzenia z tytułu ustawy o przekazaniu środkw finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń?

25.02.2010

Finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Samorząd terytorialny

Stowarzyszenie, jako organ prowadzący szkołę niepubliczną, zwrcił się do zarządu powiatu o wniesienie pieniężnego wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach działania 9.2 Programu...

25.02.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski