Dotacja szkoły niepublicznej

Samorząd terytorialny

Jednostka samorządu terytorialnego dotuje szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej pod warunkiem, że do końca września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji osoba prowadząca szkołę...

22.02.2010