Ochrona przed powodzią oraz suszą

Samorząd terytorialny

Jakie zadania należą do organw administracji rządowej, a jakie do zadań organw administracji samorządowej?

19.02.2010

Przejęcie dróg przez gminę

Samorząd terytorialny

Jakie drogi winna przejąć gmina w związku z podziałem nieruchomości dokonanym zgodnie z planem miejscowym?

18.02.2010