Firma świadcząca usługi w zakresie tłumaczeń wykonała w 2009 r. usługę na rzecz instytucji międzynarodowej - Instytutu Narodów Zjednoczonych do spraw Szkolenia i Badań. Usługa polegała na tłumaczeniu symultanicznym w czasie konferencji odbywającej się w Polsce.
Czy miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa trzeciego?

Miejscem świadczenia usługi w opisanej sytuacji jest terytorium państwa trzeciego.
Miejscem świadczenia usług tłumaczeń świadczonych na rzecz nabywców z państw trzecich, do końca 2009 r. był kraj nabywcy usług (art. 27 ust. 3 i ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym do końca 2009 r.) - dalej u.p.t.u. Miejsce zaś świadczenia usług, dla celów podatku VAT przesądza także o miejscu ich opodatkowania tym podatkiem (wniosek z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.). Skoro więc nabywca usług tłumaczeń posiada siedzibę w Genewie, to usługi te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT w Polsce, ale na terytorium państwa trzeciego - fakt, że faktycznym miejscem świadczenia usług jest Polska nie ma tu żadnego znaczenia. W tej sytuacji przedstawiony w treści pytania sposób rozpoznania miejsca świadczenia usług jest prawidłowy.