Zmiana wymiaru pensum dla dyrektora

Samorząd terytorialny

Czy w związku ze zmianą wymiaru pensum dla dyrektora w zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszu starosta powinien poinformować na piśmie dyrektora o zmianie warunkw pracy?

17.02.2010

Umowa na dostawę energii elektrycznej

Samorząd terytorialny

Czy szkoła samorządowa może zawrzeć umowę na dostawę energii elektrycznej na czas nieokreślony w trybie zamwienia z wolnej ręki?

16.02.2010