Rokowania w sprawie wymiany gruntu

Samorząd terytorialny

Jak należy postąpić, jeśli wartość nieruchomości będącej przedmiotem zamiany z miastem jest niższa od gruntu oferowanego?

11.02.2010

Odzież robocza dla uczniów szkoly zawodowej

Samorząd terytorialny

Czy uczniom szkoły zawodowej i technikum zawodowego uczęszczającym na warsztaty szkolne w budynku szkoły organ prowadzący szkołę musi zapewnić odzież roboczą?

09.02.2010