Odmowa uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

Samorząd terytorialny

W u.o.o.ś. są wymienione przesłanki odmowy wydania decyzji środowiskowej. Nie ma jednak mowy o tym co zrobić, gdy organ uzgadniający np. RDOŚ odmwi uzgodnienie przedmiotowego przedsięwzięcia.

15.02.2010

Ewidencja dochodów budżetu państwa

Samorząd terytorialny

Jak ewidencjonować dochody budżetu państwa w księgach jednostki samorządu terytorialnego w przypadku odrębnych rachunkw?

12.02.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski