Finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Samorząd terytorialny

Stowarzyszenie, jako organ prowadzący szkołę niepubliczną, zwrcił się do zarządu powiatu o wniesienie pieniężnego wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach działania 9.2 Programu...

25.02.2010

Dodatek do wynagrodzenia dla kierownika SP ZOZ

Samorząd terytorialny

Czy prezydent miasta może przyznać kierownikowi SP ZOZ-u dodatek do wynagrodzenia z tytułu ustawy o przekazaniu środkw finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń?

25.02.2010

Lokalizacja wysypiska śmieci w gminie

Samorząd terytorialny

Do starostwa powiatowego wpłynął protest mieszkańcw gminy w sprawie planowanej lokalizacji wysypiska śmieci w tej gminie.

24.02.2010

Awans na stanowisko urzędnicze

Samorząd terytorialny

Czy pracownika na stanowisku pomocniczym zatrudnionego na czas nieokreślony można awansować na stanowisko urzędnicze?

24.02.2010

Dotacja szkoły niepublicznej

Samorząd terytorialny

Jednostka samorządu terytorialnego dotuje szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej pod warunkiem, że do końca września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji osoba prowadząca szkołę...

22.02.2010