Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Aby wypadek mógł uzyskać kwalifikację wypadku przy pracy, musi istnieć związek z pracą. Związek zdarzenia z pracą był i jest tym zagadnieniem, które budzi najwięcej kontrowersji.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) stwierdza, że związek z pracą zachodzi:
1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;
3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
W dotychczasowej literaturze i orzecznictwie przyjętymi przesłankami przy rozważaniu warunków dla ustalenia związku wypadku z pracą są:
• element miejscowy, tj. zajście wypadku w miejscu wyznaczonym pracownikowi do pracy;
• element czasowy, tj. zajście wypadku w czasie wyznaczonym pracownikowi na pracę;
• element rzeczowy, tj. zajście wypadku z powodu wykonywania obowiązków pracowniczych (związek przyczynowy wypadku z procesem pracy).
W opisanym przypadku mamy do rozstrzygnięcia element miejscowym, który określi czy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy czy wypadkiem w drodze do pracy
Jeśli miejsce, w którym uległ pracownik wypadkowi jest jego miejscem wykonywania pracy to zdarzenie uznamy za wypadek przy pracy. Proszę pamiętać że miejscem pracy może być nie tylko siedziba firmy ale cały teren na którym się znajduje łącznie z innymi firmami to wynika z umowy o pracę i obowiązków pracownika
Natomiast kiedy miejscem pracy pracownika jest teren i siedziba jego firmy do której jeszcze nie doszedł zdarzenie uznamy za wypadek w drodze do pracy.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.