Bankowa obsługa gminy

Samorząd terytorialny

Jakie kryteria oceny ofert należy przyjąć, przygotowując postępowanie na bankową obsługę gminy

18.03.2010

Działalność gospodarcza nauczyciela

Samorząd terytorialny

Czy nauczyciel zatrudniony na 10/18 etatu może prowadzić działalność gospodarczą na terenie tej samej gminy, ale nie w placwce, w ktrej jest zatrudniony?

18.03.2010

Główny księgowy w dwóch jednostkach?

Samorząd terytorialny

Czy dopuszczalne jest aby głwny księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, był zatrudniony jako głwny księgowy w innej jednostce?

16.03.2010