Odpady powstające w budynku starostwa

Samorząd terytorialny

Czy urząd starostwa powiatowego ma obowiązek złożenia informacji o wytwarzanych odpadach, powstających w budynku starostwa w wyniku funkcjonowania urzędu?

22.03.2010

Odprawa z tytułu przejścia na emeryturę

Samorząd terytorialny

W jakiej wysokości, będąc zakładem budżetowym, powinniśmy wypłacić pracownikowi jednorazową odprawę z tytułu przejścia na emeryturę?

19.03.2010