Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Samorząd terytorialny

Czy wydział starostwa powiatowego może domagać się wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu od swego wydziału architektury?

24.03.2010

Dostawa energii elektrycznej do szkoły

Samorząd terytorialny

Czy szkoła samorządowa może zawrzeć umowę na dostawę energii elektrycznej na czas nieokreślony w trybie zamwienia z wolnej ręki?

23.03.2010