Dostawa energii elektrycznej do szkoły

Samorząd terytorialny

Czy szkoła samorządowa może zawrzeć umowę na dostawę energii elektrycznej na czas nieokreślony w trybie zamwienia z wolnej ręki?

23.03.2010

Odpady powstające w budynku starostwa

Samorząd terytorialny

Czy urząd starostwa powiatowego ma obowiązek złożenia informacji o wytwarzanych odpadach, powstających w budynku starostwa w wyniku funkcjonowania urzędu?

22.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski