Zwolnienie z opłaty za wycięcie drzew

Samorząd terytorialny

Czy wdając zezwolenie na wycięcie drzew można zwolnić z opłaty na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody?

30.03.2010