Forma finansowania ochrony środowiska

Samorząd terytorialny

Jaką formę należy przyjąć przy finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektrych innych...

01.04.2010

Zwrot niesłusznie pobranego wynagrodzenia

Samorząd terytorialny

Jak należy zaksięgować zwrot w roku następnym niesłusznie pobranego wynagrodzenia przez pracownika w jednostce urzędu gminy posiadającej wsplny rachunek bankowy z organem?

01.04.2010

Żądanie kopii mapy katastralnej

Samorząd terytorialny

Czy zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wjt może żądać kopii mapy katastralnej w skali 1:1000, gdy dla terenu nie ma założonej mapy zasadniczej? (trzykrotna...

31.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski