Kryterium wyboru inwestora zastępczego

Samorząd terytorialny

Czy zgodnie z ustawą Prawo zamwień publicznych kryterium wyboru inwestora zastępczego może być wynagrodzenie wyrażone, jako procent od przyszłej wartości robt budowlanych?

12.04.2010

Odebranie funduszy przyznanych szkole

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący szkołę może zabrać część pieniędzy w przyznanym szkole na początku roku planie finansowym?

12.04.2010

Budowa hali sportowej przy szkole

Samorząd terytorialny

Czy budowa hali sportowej przy istniejącej szkole spełnia przesłanki urban development projects, w związku z czym wymaga kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?

09.04.2010