Okres zastępstwa jako staż na stanowisku urzędniczym

Samorząd terytorialny

Czy osobę zatrudnioną na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, powyżej 6 miesięcy, można zatrudnić ponownie jako osobę legitymującą się stażem na stanowisku urzędniczym?

13.04.2010

Kryterium wyboru inwestora zastępczego

Samorząd terytorialny

Czy zgodnie z ustawą Prawo zamwień publicznych kryterium wyboru inwestora zastępczego może być wynagrodzenie wyrażone, jako procent od przyszłej wartości robt budowlanych?

12.04.2010

Odebranie funduszy przyznanych szkole

Samorząd terytorialny

Czy organ prowadzący szkołę może zabrać część pieniędzy w przyznanym szkole na początku roku planie finansowym?

12.04.2010