Ewidencja wytwarzanych odpadów

Samorząd terytorialny

Czy jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą jest obowiązana prowadzić ewidencję wytwarzanych przez siebie odpadw?

16.04.2010

Obowiązek odśnieżenia dachu

Samorząd terytorialny

Kto jest zobowiązany do odśnieżania dachu w przypadku wynajęcia całej nieruchomości, w tym budynkw magazynowych?

15.04.2010

Wyrok NSA z dnia 2 lutego 2009 r., II OSK 62/08

Samorząd terytorialny

Brak zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko uzasadnia stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w oparciu o tak przeprowadzone...

15.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski