Ewidencja wytwarzanych odpadów

Samorząd terytorialny

Czy jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą jest obowiązana prowadzić ewidencję wytwarzanych przez siebie odpadw?

16.04.2010