Kontrasygnata gminnego skarbnika

Samorząd terytorialny

Czy kontrasygnata skarbnika powinna być złożona przed podpisaniem umowy przez Burmistrza?

21.04.2010