Zmiana oceny rocznej ucznia

Samorząd terytorialny

Pod koniec2008 r. do szkoły wpłynął wniosek rodzica o zmianę oceny rocznej dla ucznia. Dyrektor nie odpowiedział na pismo i prawdopodobnie stwierdził, że ocena została ustalona zgodnie z prawem....

14.04.2010

Okres zastępstwa jako staż na stanowisku urzędniczym

Samorząd terytorialny

Czy osobę zatrudnioną na czas zastępstwa na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, powyżej 6 miesięcy, można zatrudnić ponownie jako osobę legitymującą się stażem na stanowisku urzędniczym?

13.04.2010