Przejście jest elementem drogi ewakuacyjnej

Budownictwo

Przejście to odległość w pomieszczeniu od najdalszego miejsca, gdzie może przebywać człowiek do wyjścia na drogę ewakuacyjną, mierzona wzdłuż osi przejścia. Jeśli jest jedno pomieszczenie i ma jedno...

13.02.2017

Korekta deklaracji INTRASTAT

W przypadku, gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje korekty zgłoszenia - wyjaśnia Krzysztof Kamiński, ekspert...

10.02.2017

Jak prawidłowo wprowadzić ruchomy czas pracy?

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy– dalej k.p, czas pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Doba zaś to...

08.02.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski