Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy

Samorząd terytorialny

Do zadań własnych gminy należą m.in. kwestie związane z wodociągami, kanalizacją, zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzaniem ścieków. Szczegółową regulacją prawną w tym zakresie jest ustawa z dnia 7...

25.01.2017

Tworzenie oddziału przedsiębiorcy

Samodzielność organizacyjna oznacza m.in. prowadzenie osobnej księgowości, osobne sporządzanie bilansów, realne umocowanie do działania. Można utworzyć oddział przedsiębiorcy wymaga to wyodrębnienia...

24.01.2017