Jak prawidłowo wprowadzić ruchomy czas pracy?

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy– dalej k.p, czas pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Doba zaś to...

08.02.2017

Opodatkowanie wynagrodzenia cudzoziemca

By odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenie cudzoziemca należy zacząć od odpowiedzi na pytanie czy mamy do czynienia z rezydentem, czy nierezydentem podatkowym. Z...

07.02.2017