Spółka może kupić walutę od jednego z udziałowców

Ograniczenia dewizowe uległy znacznemu złagodnieniu - przepisy nie zabraniają spółce nabywania waluty euro od jednego z udziałowców ani kupowania waluty euro na wolnym rynku, np. w kantorze. Podstawą...

20.01.2017

Zamawiający nie musi żądać JEDZ od podwykonawcy

Zamówienia publiczne

Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych. Czy musi żądać, aby wykonawca dołączył do oferty jednolity europejski dokument zamówienia podwykonawcy, czy jest to fakultatywna decyzja...

19.01.2017