Gmina może sprzedać sieć gazową w trybie przetargowym

Samorząd terytorialny

Gmina może sprzedać sieć gazową w trybie przetargowym, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Kwestia dysponowania mieniem jest domeną prawa cywilnego i podejmowane w tym zakresie czynności mają...

18.01.2017

Wysokość diet radnych ustala rada

Samorząd terytorialny

Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Zarazem dieta nie przysługuje...

17.01.2017

Nagrody nie wlicza się do podstawy trzynastki

Do podstawy trzynastki nauczyciela wlicza się dodatki motywacyjny i funkcyjny, nie wlicza się natomiast nagród - pisze Joanna Lesińskaw serwisie LEX/Prawo Oświatowe.

17.01.2017