Gmina może przekazać drewno na realizację zadań własnych

Samorząd terytorialny

Gmina może przekazać nieodpłatnie drewno pozyskane z lasu gminnego na realizację zadań własnych gminy - np. na remonty obiektów użyteczności publicznej, mostów i urządzeń stanowiących własność...

31.01.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski