Księgowanie usługi sprzedanej innemu kontrahentowi

Zgodnie przepisami ustawy o rachunkowości w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody. Liczy się to, kiedy dane zdarzenie miało miejsce,...

23.01.2017