Wartości niematerialne i prawne w deklaracji VAT

W przedmiotowym polu podatnik wykazuje wartość środków trwałych oraz kwoty wynikające z faktur zakupu podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. W pozycji 44 podatnik powinien...

31.01.2017