Zadaniem gminy nie jest szkolenie ławników

Samorząd terytorialny

Kompetencje rad gminnych w zakresie ławników określa ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nie ograniczają się one wyłącznie do wybierania ławników. Zadaniem gminy zleconym nie jest szkolenie...

17.02.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski