Diet zwolnionych z podatku nie ujmujemy w PIT-11

Równowartość 30 proc. diet jest wolna od podatku na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlega wykazaniu w informacji PIT-11 wynika to chociażby z objaśnień...

02.02.2017

Za prawidłowe odwodnienie drogi odpowiada jej zarządca

Samorząd terytorialny

Za prawidłowe odwodnienie drogi odpowiada jej zarządca. Droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną...

01.02.2017

Gmina może przekazać drewno na realizację zadań własnych

Samorząd terytorialny

Gmina może przekazać nieodpłatnie drewno pozyskane z lasu gminnego na realizację zadań własnych gminy - np. na remonty obiektów użyteczności publicznej, mostów i urządzeń stanowiących własność...

31.01.2017