Ciążący na zamawiających obowiązek sprawozdawczy odnoszący się do zamówień udzielonych z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczy wyłącznie zamówień udzielonych na podstawie wyłączeń wymienionych w rozporządzeniu.

Zamawiający nie mają zatem obowiązku uwzględniania w treści przedmiotowego sprawozdania informacji o wydatkach poniesionych z tytułu realizacji zadań, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r., poz.  963, z późn. zm.).

Źródło: www.uzp.gov.pl

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Zamówienia Publiczne
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów