Opłata za jazdę konno drogami leśnymi

Samorząd terytorialny

Czy nadleśnictwo może pobierać opłaty za jazdę konną drogami leśnymi, skoro lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane ludności?

23.08.2010