Irmina Gocan

Ma ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie pracuje jako Główny Specjalista w PGE Polskiej Grupie Energetycznej SA, gdzie zarządza zespołem odpowiedzialnym za wprowadzanie nowych rozwiązań z zakresu polityki personalnej (zzl) oraz realizację zadań z zakresu naboru i rozwoju zasobów ludzkich. Jest odpowiedzialna za strategię personalną Spółki i opracowanie wytycznych dla innych Spółek Grupy Kapitałowej. W obszarze jej odpowiedzialności jest ograniczanie ryzyk związanych z obszarem zasobów ludzkich, rozwój raportowania zarządczego i wsparcia informatycznego. Wykłada i organizuje warsztaty. Zna też specyfikę współpracy z organizacjami związkowymi. Brała udział w wielu projektach związanych z tematyką opracowywania i modyfikowania narzędzi polityki kadrowej. Jest absolwentką Warszawskiej Szkoły Biznesu na kierunku Zarządzanie i Marketing, stąd w polu jej zainteresowania jest wsparcie strategii biznesowej przez zzl w firmie. Będąc praktykiem obszaru personalnego, ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) i ,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Dla Menedżerów (Agencja Rozwoju Gospodarczego). Pełni też rolę profesjonalnego trenera, co umożliwił jej dyplom ukończenia studiów podyplomowych Trenerzy Grupowi (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Drugim obszarem jej zainteresowań jest funkcjonowanie firmy na europejskim rynku pracy, stąd ukończyła Studium Prawa Europejskiego o kierunku Gospodarka i studia podyplomowe Europejski Rynek Pracy (Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi). Ponieważ większość swojego życia zawodowego związała z branżą energetyczną ukończyła również Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym (Politechnika Warszawska).

Artykuły autora

1  2  3    
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski