Tadeusz Waślicki

Artykuły autora

Płyta CD może zastąpić wydruk ksiąg rachunkowych

Zamiast drukować, treść ksiąg rachunkowych można przenieść na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg...

07.06.2016
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    14
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski