Sejm za ochroną związkowców przed zwolnieniem z pracy

Związkowcy zatrudnieni w swoich zakładach na czas określony, w przypadku niezgodnego z prawem zwolnienia, będą mogli ubiegać się o przywrócenie do pracy - przewiduje nowelizacja Kodeksu pracy, którą...

26.05.2011

Sędzia obwiniony o załatwianie spraw syna

Sąd Najwyższy 24 maja przekazał sprawę sędziego Mariana S. do ponownego rozpoznania dostrzegając w wyroku I instancji zbyt pobieżną ocenę dowodów. Sędzia Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 40 letnią...

26.05.2011

Nowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych

Od 25 maja 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień...

26.05.2011

Kary finansowe pomogą egzekwować kontakty z dziećmi

Sąd będzie mógł ukarać finansowo osobę, która utrudnia rodzicowi przyznane kontakty z dzieckiem. Prawomocne postanowienie sądu będzie łatwiej wyegzekwować, bo nie będzie wymagało klauzuli...

26.05.2011

Łatwiej będzie utworzyć nową gminę

W sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia jej granic będzie się mogło odbyć referendum lokalne przewiduje nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, nad którą...

26.05.2011

Nowe stawki mandatów już obowiązują

Opublikowano rozporządzenie, na mocy którego straż gminna będzie mogła nakładać mandaty za nowe wykroczenia drogowe. Zmiany mają chronić rowerzystów, ale i oni będą karani za nowe wykroczenia....

26.05.2011

Becikowe może być ograniczone

Bogatsi nie mieliby otrzymać zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Posłowie szykują też zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych....

26.05.2011

Prezydent podpisał ustawę o refundacji leków

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o refundacji leków, która wprowadza urzędowe ceny i marże na leki finansowane ze środków publicznych - poinformowano w czwartek na oficjalnej stronie...

26.05.2011

Senat za grzywnami za brak ewidencji odpadów

Senat nie zgłosił w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach. Przewiduje ona wprowadzenie grzywny za brak ewidencji odpadów oraz kar pieniężnych do 10 tys. zł za naruszenie obowiązków...

26.05.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski