Każda sprawa podatkowa ma mieć odrębną metrykę

Dziś wchodzą w życie przepisy wykonawcze do Ordynacji podatkowej, w których minister finansów określił wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy podatkowej oraz rodzaje spraw, w których obowiązek...

07.03.2012

Od środy nowe metryki spraw administracyjnych

Od 7 marca 2012 r. każda sprawa administracyjna będzie musiała posiadać własną metrykę. Ma to lepiej monitorować działania poszczególnych urzędników w procesie wydawania decyzji administracyjnych.

05.03.2012

Są nowe stanowiska do pracy z rodzinami

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych uzupełniła wykaz stanowisk pracowników samorządowych o nowe stanowiska: asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy...

02.03.2012

Wzrosną opłaty egzekucyjne

Wzrośnie wysokość opłat egzekucyjnych. Kwota, na podstawie której są wyliczane, jest wyższa o 152 zł.

28.02.2012

Od kwietnia wyższa składka wypadkowa

Z 1,67 proc. do 1,93 proc. wzrośnie od kwietnia składka wypadkowa płacona przez przedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników oraz płatników, którzy nie są zarejestrowani w...

27.02.2012

Będzie zmiana w ustawie o kredycie konsumenckim

Jednolity w całej UE sposób obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów na czas określony oraz kredytów spłacanych w całości w powtarzających się okresach, ma zapewnić...

23.02.2012

Dokumenty spraw zakończonych mogą być zniszczone

W nowym rozporządzeniu regulującym organizację i funkcjonowanie kancelarii tajnych zrezygnowano z regulacji dotyczącej okresu przechowywania w kancelarii dokumentów dotyczących spraw ostatecznie...

18.02.2012