Reguluje to rozporządzenie z 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych (Dz. U. Nr 295, poz. 1745). Chodzi o kwestie zawiadamiania przez ZUS otwartego funduszu emerytalnego o złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, jak również o złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej i wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w OFE. Ponadto m.in. reguluje sposób zawiadamiania przez OFE ZUS o: kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka OFE, wyczerpaniu się środków zgromadzonych na rachunku członka OFE, kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.

Źródło: www.rcl.gov.pl

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line