100 zł wsparcia przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka z ustalonym za miesiące styczeń, luty lub marzec 2012 r. prawem do świadczenia pielęgnacyjnego. Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie, a jej przyznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do przyznania świadczenia niezbędny jest wniosek zainteresowanego złożony nie później niż do końca stycznia 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl