RPO chce, by sprawcy przemocy obowiązkowo przechodzili przez program korekcyjno-edukacyjny; MS ma wątpliwości

Wymiar sprawiedliwości

Wszyscy sprawcy przemocy w rodzinie, w tym skazani na bezwzględną karę pozbawienia wolności, powinni być objęci nakazem uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym - wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Przypomina, że dziś sąd nie ma obowiązku nakazywania takich działań wobec sprawców - tymczasem z badań wynika, że programy korekcyjno-edukacyjne powodują zmiany w ich zachowaniu.

24.05.2022

Więcej kar śmierci i egzekucji w ubiegłym roku

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W 2021 roku odnotowano, po wcześniejszym spadku związanym z pandemią, wzrost liczby egzekucji oraz wydanych wyroków kary śmierci - stwierdziła Amnesty International w swoim dorocznym przeglądzie dotyczącym kary śmierci. Jednak całkowita liczba odnotowanych egzekucji w 2021 r. stanowi drugą najniższą od 2010 r. Mniej egzekucji było jedynie w 2020 roku.

24.05.2022

SN odpowie, czy terminy pocztowe są identyczne z cyfrowymi

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wpłynęło interesujące pytanie sądu okręgowego, czy w przypadku doręczenia odpisu postanowienia adwokatowi - równocześnie przez portal informacyjny i pocztą - złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego postanowienia i jego doręczenie w terminie liczonym od późniejszego doręczenia poprzez pocztę jest skuteczne?

24.05.2022

Frankowicz na wyrok czeka latami - duża liczba spraw nie wszystko tłumaczy

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Długie lata musi czekać frankowicz aż usłyszy wyrok. Sądy zostały zasypane tego typu sprawami. I nie są w stanie orzekać szybko. Ale powodów przewlekłości postepowań jest znacznie więcej. Okazuje się, że nie wszystko da się usprawiedliwić nawałem tego typu spraw spraw wpływających do sądów. Zdaniem pełnomocników duże znaczenie ma styl pracy sędziego.

24.05.2022

Wiceminister Romanowski: Domykamy system ochrony tych, którzy doznają przemocy domowej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Policyjne zakazy zbliżania się, kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną przestępstwem i przebywania w miejscach, w których pracuje czy się uczy, będą domknięciem systemu natychmiastowej izolacji sprawcy. Chcemy dać tym, którzy doznają przemocy, czas na podjęcie dalszych kroków – także na drodze karnej – mówi Prawo.pl dr Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości.

24.05.2022

Szkody łowieckie mają być oceniane w sądzie arbitrażowym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Polski Związek Łowiecki i Krajowa Rada Izb Rolniczych podpisali w poniedziałek porozumienie powołujące sądy arbitrażowe w sprawach dotyczących szkód łowieckich. Jak poinformowano, sąd arbitrażowy do spraw szkód łowieckich miałby zacząć działać na przełomie czerwca i lipca 2022 r. Arbitrami mają być osoby znające zasady oceniania szkód łowieckich, w tym prawnicy.

23.05.2022

Izba Dyscyplinarna zdecydowała - Juszczyszyn może wrócić do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie może wrócić do orzekania - zdecydowała w poniedziałek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Uznała, że dalsze jego zawieszenie nie ma uzasadnienia. Dzisiaj mija 839 dni od orzeczenia o bezterminowym zawieszeniu sędziego. Powodem było domaganie się udostępnienia list poparcia sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa ocenione jako przekroczenie uprawnień.

23.05.2022

W dniu wymiaru sprawiedliwości Iustitia rusza z promocją rządów prawa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

„Rządy Prawa Wspólna Sprawa” – pod takim hasłem sędziowie ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" będą rozmawiać w poniedziałek z Polakami. 23 maja to Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. Z tej okazji Stowarzyszenie rozpoczyna oficjalnie realizację ogólnopolskiego projektu, którego celem jest promocja idei, o której mowa w haśle projektu, zwłaszcza wśród osób mniej aktywnych w tym obszarze.

23.05.2022

Nie ma pieniędzy, więc nakazy dla sprawców przemocy nie do sądów rodzinnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwości chciało, by wydziały rodzinne zajmowały się nakazami i zakazami związanymi z natychmiastową izolacją sprawców przemocy domowej. To budziło spore emocje wśród sędziów rodzinnych, którzy argumentowali, że i tak są obciążeni, i to pilną pracą. Resort jednak zmienił plany i zwiększenia kognicji nie będzie. Piszemy o tym w najnowszym Legal Alercie.

23.05.2022

Nowe funkcjonalności w Portalu Informacyjnym Sądów będą, ale niekoniecznie szybko

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Apetyt wzrasta w miarę jedzenia - także na nowe rozwiązania w zakresie e-doręczeń, czyli Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Wygląda jednak na to, że prawnicy będą musieli na to jeszcze poczekać, bo podstawą muszą być odpowiednie zmiany legislacyjne. Chodzi m.in. o biuro podawcze, kalendarz pełnomocnika, e-komunikację z sądowym sekretariatem.

23.05.2022

Premier ostrzega, że ustawa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej może nie odblokować unijnych funduszy

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Mam nadzieję, że wprowadzane poprawki nie zmienią ustawy o Sądzie Najwyższym na tyle, że wyjdzie ona poza ramy naszego kompromisu z Komisją Europejską w sprawie KPO - powiedział Mateusz Morawiecki. I dodał, że jeśli tak się stanie, winę będą musieli ponieść ci, którzy do tych zmian w projekcie doprowadzili. Projektem, wraz z przyjętymi w czwartek przez komisję poprawkami, w środę zajmie się Sejm.

22.05.2022

TourBus od czerwca znowu w drodze - cel przybliżanie Konstytucji

Wymiar sprawiedliwości

W sobotę 4 czerwca ze Słupska wyruszy TourBus, czyli rozpocznie się Toru de Konstytucja - projekt Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Druga edycja poświęcona będzie nie tylko Konstytucji, ale także Unii Europejskiej. A prawom człowieka i prawom obywatela poświęcona będzie też sama inauguracja. Podczas pierwszej edycji TourBus dojechał do 84 miejscowości.

21.05.2022

Parkingowy szeryf sam może skończyć przed sądem

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wszystko jest parkingiem, jeżeli bardzo tego pragniesz – z tego założenia wychodzi spora część kierowców. Mandat wcale nie jest najgorszą rzeczą, jaka może im się za to przytrafić. Bywa, że inni użytkownicy dróg biorą sprawy w swoje ręce i karzą delikwenta np. naklejką z wulgarnym napisem lub spuszczeniem powietrza z opon. Samozwańczy szeryf sam jednak musi liczyć się z problemami z prawem.

21.05.2022

Tylko w USA kobiety mają łatwiej w sądzie, w Polsce - "wykształciuchy"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wbrew obiegowym odczuciom, tylko w Stanach Zjednoczonych kobietom wymierzane są niższe kary niż mężczyznom, za to samo przestępstwo. W Polsce na łagodniejsze wyroki mają szansę "wykształciuchy", których stać na lepszego adwokata-obrońcę i są bardziej wymowni. A bezrobotni dostają wyższe wyroki niż pracujący. Nasi sędziowie w większym stopniu używają argumentów dotyczących kobiecości niż męskości.

21.05.2022

Inflacja w górę, koszty utrzymania dziecka też - czas na wyższe alimenty

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Inflacja nie zatrzymuje się, Polacy coraz mocniej odczuwają to na swoich kieszeniach. Koszty utrzymania dzieci też rosną, więc sędziowie rodzinni już teraz mierzą się ze zwiększoną liczbą wniosków o zmiany w alimentach. I wieszczą, że może być jeszcze gorzej. Przy okazji wraca temat ustalenia ich wysokości - w ocenie części sędziów być może to czas, by wrócić do procentów od wynagrodzenia.

21.05.2022

NSA: KRRiT surowa dla emeryta, abonament RTV każe płacić, a sąd - nieuważny

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził naruszenie przepisów postępowania badając nieistniejącą w obiegu prawnym decyzję z 2015 r. W konsekwencji nie przeprowadził kontroli legalności decyzji ostatecznej, wydanej w grudniu 2016 r., co dostrzegł Naczelny Sąd Administracyjny. Obie decyzje odmawiały choremu emerytowi umorzenia zaległości w opłacie abonamentu RTV.

20.05.2022

SN: Odliczenie odszkodowania od zadośćuczynienia za wypadek przy pracy

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy BHP

Zaliczenie na poczet należnego powodowi zadośćuczynienia jednorazowego odszkodowania w części przewyższającej rzeczywistą szkodę, choć dla powoda niekorzystne, nie pozbawiło go jednak rzeczywistej ochrony praw i interesów - orzekła Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. I oddaliła skargę RPO, który uznał, że sąd zasądził rażąco niskie zadośćuczynienie za wypadek przy szlifierce.

20.05.2022

Strasburg: Żart na sali sądowej, to nie jest obraza sądu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ukaranie karą pieniężną za obrazę sądu adwokata, który opowiedział dowcip na sali sądowej, stanowiło naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii skarżącego - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem Trybunału, sąd nie może się obrażać z błahych powodów, a wszelkie kary związane z wykonywaniem prawa do wolności wypowiedzi na sali sądowej muszą być dobrze uzasadnione.

20.05.2022

TSUE: Jeśli oskarżony zbiegł, możliwy wyrok zaoczny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

W razie niemożności ustalenia miejsca pobytu oskarżonego może on być sądzony lub skazany w trybie zaocznym, lecz ma następnie prawo do wznowienia postępowania co do istoty sprawy i przeprowadzenia go w swojej obecności - uznał Trybunał Sprawiedliwości UE. Ale zastrzegł, że prawa tego można mu jednak odmówić, jeżeli rozmyślnie uchylał się on od wymiaru sprawiedliwości.

19.05.2022