WSA: Dodatkowa działalność notariusza pod kontrolą społeczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zgoda Izby Notarialnej na prowadzenie dodatkowej działalności przez notariusza może podlegać upublicznieniu. Organ nie może się zasłaniać indywidualnym charakterem decyzji w tej sprawie, jako że dotyczy ona notariusza - funkcjonariusza publicznego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

24.01.2022

Zmiana właściwości trzech sądów blokuje wpisy do ksiąg wieczystych

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma szczęścia do zmian, które wprowadziło od 1 stycznia br. Jeszcze nie skończyły się problemy z wnioskami o klauzulę wykonalności, a notariusze już sygnalizują nowe - tym razem z wpisami do ksiąg wieczystych. Skala jest może mniejsza, bo dotyczy trzech sądów i kilkudziesięciu tysięcy akt, ale bagatelizować tego nie można.

24.01.2022

Ustawy o biegłych jak nie było tak nie ma - RPO o powody pyta ministra

Wymiar sprawiedliwości

Wciąż nie ma całościowej ustawy dotyczącej biegłych sądowych, choć już kilka lat temu prace nad nią podjął resort sprawiedliwości. Niepokoi to m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich, bo w jego ocenie taka regulacja zapewniłaby właściwe gwarancje konstytucyjnego prawa do sądu. Argumentuje, że sędziowie często opierają rozstrzygnięcia wyłącznie na opinii biegłych, bez ich samodzielnej i krytycznej analizy.

22.01.2022

Sąd: Do więzienia za driftowanie na parkingu przy odebranym prawie jazdy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Oskarżony kierowca postanowił upublicznić w mediach społecznościowych swoje wyczyny samochodowe, co przy czterokrotnym zakazie prowadzenia pojazdów jest wyjątkowym lekceważeniem wymiaru sprawiedliwości - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie i zamienił karę grzywny na pół roku pozbawienia wolności.

22.01.2022

SN: Prof. Sadurski wygrał z PiS i kasacja niepotrzebna

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie stwierdziła, że w sprawie o ochronę dóbr osobistych partii PiS przeciwko prof. Wojciechowi Sadurskiemu występuje istotne zagadnienie prawne. Nie potrzebna jest też wykładnia przepisów prawa, gdyż orzecznictwo w takich sprawach jest jednolite. Odmówiono więc przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

21.01.2022

Rzecznik TSUE: Trybunał konstytucyjny nie może zabronić sądom stosowania prawa Unii

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu lub praktyce, zgodnie z którymi sądy krajowe nie są uprawnione do badania zgodności z prawem UE przepisu krajowego, uznanego za zgodny z konstytucją na mocy orzeczenia trybunału konstytucyjnego państwa członkowskiego - stwierdził w opinii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Anthony Michael Collins.

21.01.2022

Zabójstwo 3-latka - SN uwzględnia kasację Prokuratora Generalnego

Wymiar sprawiedliwości

Steve V. został oskarżony o fizyczne znęcanie się nad niespełna 3-letnim chłopcem, bicie go pod nieobecność jego matki oraz zgwałcenie i zabójstwo we wrześniu 2017 roku. Sąd Apelacyjny w Łodzi zmniejszył karę na jaką został skazany z 25 na 15 lat. W swojej kasacji Prokurator Generalny wskazał, że jest ona rażąco niewspółmierna, a SN uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

21.01.2022

Izba Dyscyplinarna: Prokurator niewinny, bo nie musiał wnioskować o nadzwyczajne złagodzenie kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Ranga zawodu prokuratora daje podstawę do formułowania wniosków na rozprawie, a decyzja ostateczna należy do sądu. Ubezwłasnowolnienie prokuratora w tym zakresie spowodowałoby pozbawienie go niezależności - orzekła Izba Dyscyplinarna SN w sprawie prokuratora obwinionego o to, że nie wniósł w czasie rozprawy o nadzwyczajne złagodzenie kary recydywiście.

21.01.2022

E-rozprawy coraz częstsze, ale nadal bywa, że i link zawodzi

Wymiar sprawiedliwości

Aby połączyć się z sądem zdalnie, strona, adwokaci i radcy powinni otrzymać link, który przesyła na pocztę elektroniczną pracownik sądowy. Bywa jednak - co spędza wszystkim sen z powiek, że jak na złość nie zadziała i musi zostać rozesłany na nowo. Sytuacji nie poprawia obciążenie sądów, braki kadrowe wśród np. informatyków, braki szkoleń i jednolitego systemu.

21.01.2022

List do sądu za ciężki, więc nie może być polecony

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chciało zadbać o terminy i bezpieczeństwo pism sądowych. Zmieniło więc procedurę cywilną tak, że tylko nadanie pisma do sądu w formie przesyłki poleconej jest równoznaczne z jego wniesieniem. Problem zaczyna się gdy do pisma trzeba dołączyć załączniki - bo jeśli paczka waży więcej niż 2 kg, "poleconą" być nie może.

21.01.2022

Frankowicze idą na wojnę ze Skarbem Państwa - pozew zbiorowy trafił do sądu

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Frankowicze walczą już nie tylko z bankami, ale też z państwem. Właśnie Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął pozew zbiorowy 400 osób, które twierdzą, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez tych, którzy zawarli umowy objęte ryzykiem walutowym. A jeżeli uda się im dopiąć swego, to przetrą szlaki innym, a państwo wypłaci im miliardy złotych.

21.01.2022

Dr Janda: Wniosek o pre-pack można złożyć także po ogłoszeniu upadłości

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Wniosek o zatwierdzenie przygotowanej sprzedaży (przygotowanej likwidacji) czyli tzw. pre-pack, można złożyć w postępowaniu o ogłoszenie upadłości. Kwestią mogąca budzić wątpliwości jest ustalenie chwili, w której wniosek taki jest już niedopuszczalny - pisze dr Paweł Janda, sędzia oraz kierownik sekcji ds. upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

21.01.2022

WSA: Przedsiębiorca niesłusznie ukarany za otwarcie siłowni

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Sanepid nie miał prawa nałożyć na przedsiębiorcę prowadzącego siłownię administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów rozporządzenia - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Uchylił jednocześnie karę w wysokości 10 tys. zł nałożoną na prowadzącego siłownię w czasie lockdown-u.

20.01.2022

KE żąda zapłaty kary za Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rzecznik Komisji Europejskiej ds. wymiaru sprawiedliwości Christian Wigand poinformował w czwartek, że wysłane zostało do Polski wezwanie do zapłaty kary w związku z niewykonaniem decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kara wynosi milion euro dziennie, a według "licznika" Iustitii, obecnie jest to już 78 mln.

20.01.2022

SN: Są kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Marek Dobrowolski, Joanna Lemańska i Oktawian Nawrot to kandydaci na prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wskazani w środę 19 stycznia przez zgromadzenie tej izby. Kadencja obecnej prezes Joanny Lemańskiej zakończy się 25 lutego br. Lista kandydatów trafi teraz do prezydenta, który powoła nowego prezesa.

20.01.2022

Do szpitala psychiatrycznego bez wysłuchania - kasacja RPO

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Obywatela oskarżono o kradzież ubrania ze sklepu oraz o znieważenie i naruszenie nietykalności policjantów. Wobec uznania jego niepoczytalności, sąd umieścił go w zakładzie psychiatrycznym, tyle że mimo wynikającego z przepisów obowiązku nie wysłuchał go. Mężczyzna przebywa na oddziale zamkniętym już od czterech lat, teraz RPO wnosi, by Sąd Najwyższy uchylił zaskarżone postanowienie.

20.01.2022

Tajemnica adwokacka nadal łakomym kąskiem dla organów ścigania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Tylko w ostatnim kwartale izby adwokackie zgłosiły w sumie 28 prób zwalniania adwokatów z tajemnicy. Jak podkreślają prawnicy, sytuacja z roku na rok się pogarsza i uderza bezpośrednio w ich klientów. Coraz głośniej w środowisku adwokatów i radców mówi się więc o tym, że tajemnica zawodowa powinna być bezwzględna, tak jak tajemnica spowiedzi.

20.01.2022

SN stanął po stronie dziennikarzy zatrzymanych w strefie stanu wyjątkowego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Rozporządzenie w sprawie zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym jest niekonstytucyjne, nieproporcjonalnie wkroczyło bowiem w wolność wyboru miejsca pobytu - stwierdził Sąd Najwyższy w sprawie dotyczącej trójki dziennikarzy zatrzymanych w strefie objętej stanem wyjątkowym. Zdaniem Grupy Granica to przełomowe orzeczenie.

19.01.2022

Brak formalny trzeba uzupełnić, częściowe poprawienie pisma nie wystarczy

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli powód zostanie wezwany do uzupełnienia braków formalnych w pozwie lub wniosku, powinien dokładnie je przeanalizować i uzupełnić pismo, a konkretnie każdy jego mankament. W orzecznictwie przyjmuje się, że nie wystarczy podjęcie w terminie przez stronę czynności i częściowe "poprawienie".

19.01.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski